Gratis verzenden Nederland vanaf € 60.=

Webshop blijft open!

 Wij hebben vakantie van 1 juni tot en met 11 juni.

Let op: De bestellingen worden vanaf 12 juni op volgorde van binnenkomst verzonden!

Disclaimer

Disclaimer van Partykadoshop

Party-kadoshop.nl, onderdeel van Partyslingers. 

Partyslingers (Kamer van Koophandel: 59339225), hierna te noemen Partyslingers, verleent u hierbij toegang tot party-kadoshop.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Partyslingers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Partyslingers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Partyslingers.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Partyslingers. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Partyslingers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Partyslingers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Partyslingers. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Op deze site kunnen afbeeldingen en teksten gebruikt worden die deels verkregen zijn via internet of andere bronnen. Indien wij deze afbeeldingen of teksten gebruiken, gaan wij ervan uit dat hierop geen rechten rusten.

Het is niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien u van mening bent dat wij dit wel doen, verzoeken wij u dit ons te laten weten.

Heeft u nog vragen over deze Disclaimer neem gerust contact met ons op

0